Tarieven

Wij hebben voor 2021 met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract gesloten.
Behandelingen moeten door ons direct bij deze verzekeraars worden gedeclareerd.

Voor behandelingen die vallen buiten de afgesloten contracten gelden per
01-01-2021 de volgende tarieven:

 

Reguliere Zitting Fysiotherapie 34,00
Reguliere Zitting Fysiotherapie aan huis 45,75
Reguliere Zitting Fysiotherapie in instelling 37,00
Reguliere Zitting Manuele Therapie 45,75
Reguliere Zitting Psychosomatische Fysiotherapie 45,75
Langere Zitting (onder voorwaarden )1 45,75
Intake en onderzoek na verwijzing (1e zitting) 45,75
Screening 13,50
screening, Intake en onderzoek fysiotherapie 45,75
Eenmalig fysiotherapeutisch consult )2 55,50
Kort verslag 30,=
Uitgebreid verslag 56,=
Niet nagekomen afspraak 22,50


1
Op verwijzing specialist bij bepaalde aandoeningen
2Op verzoek van huisarts