Tarieven

Wij hebben voor 2022 met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract gesloten.
Behandelingen moeten door ons direct bij deze verzekeraars worden gedeclareerd.

Voor behandelingen die vallen buiten de afgesloten contracten gelden per
01-03-2022 de volgende tarieven:

 

Reguliere Zitting Fysiotherapie 36,00
Reguliere Zitting Fysiotherapie aan huis 47,00
Reguliere Zitting Fysiotherapie in instelling 38,00
Reguliere Zitting Manuele Therapie 47,00
Reguliere Zitting Psychosomatische Fysiotherapie 47,00
Langere Zitting (onder voorwaarden )1 47,00
Intake en onderzoek na verwijzing (1e zitting) 47,00
Screening 15,00
screening, Intake en onderzoek fysiotherapie 47,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult )2 57,00
Kort verslag 32,=
Uitgebreid verslag 58,=
Niet nagekomen afspraak 23,50


1
Op verwijzing specialist bij bepaalde aandoeningen
2Op verzoek van huisarts