Tarieven Archipel Fysiotherapie

Archipel Fysiotherapie

Tarieven

Wij hebben voor 2023 met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract gesloten.
Behandelingen moeten door ons direct bij deze verzekeraars worden gedeclareerd. Uw Verzekeraar vergoed de kosten direct indien u daarvoor een aanvullende verzekering hebt. Kosten die hier buiten vallen worden dan door de verzekeraar naar u doorgezet.

Voor behandelingen die vallen buiten de afgesloten contracten gelden per
01-01-2023 de volgende tarieven:

 

Reguliere Zitting Fysiotherapie 39,00
Reguliere Zitting Fysiotherapie aan huis 51,00
Reguliere Zitting Fysiotherapie in instelling 45,00
Reguliere Zitting Manuele Therapie 51,00
Reguliere Zitting Psychosomatische Fysiotherapie 51,00
Langere Zitting (onder voorwaarden )1 51,00
Intake en onderzoek na verwijzing 51,00
Screening 18,00
screening, Intake en onderzoek fysiotherapie 51,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult )2 60,00
intake, onderzoek en 1e behandeling 78,=
Uitgebreid verslag 58,=
Niet nagekomen afspraak 39,=


1
Op verwijzing specialist bij bepaalde aandoeningen
2Op verzoek van huisarts