Tarieven

Voor behandelingen die vallen buiten de afgesloten contracten gelden per
01-01-2019 de volgende tarieven:

zie voor aangesloten zorgverzekeraars tabblad Contracten.

Reguliere Zitting Fysiotherapie 32,00
Reguliere Zitting Fysiotherapie aan huis 43,75
Reguliere Zitting Fysiotherapie in instelling 35,00
Reguliere Zitting Manuele Therapie 43,75
Reguliere Zitting Psychosomatische Fysiotherapie 42,50
Langere Zitting (onder voorwaarden )1 43,75
Intake en onderzoek na verwijzing (1e zitting) 43,75
Screening 12,50
screening, Intake en onderzoek fysiotherapie 43,75
Eenmalig fysiotherapeutisch consult )2 53,50
Kort verslag 27,50
Uitgebreid verslag 54,=
Niet nagekomen afspraak 21,50


1
Op verwijzing specialist bij bepaalde aandoeningen
2Op verzoek van huisarts