Specialisatie

Naast Fysiotherapie hebben wij de specialisaties:

-Manuele therapie
-Psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie

Klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend:

– pijn
– krachtsvermindering
– ademhalingsproblemen
– zwelling en beperkingen in het bewegen.
– De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden, door veroudering of door een ongeval.

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

Fysiotherapie is een behandeling aan het lichaam op voorschrift van een arts. Dat kan de huisarts zijn of een specialist. Een behandeling kan ook een begeleidend karakter hebben. Daarbij begeleidt de fysiotherapeut de patiënt in een bepaald revalidatieproces of geeft daarin adviezen.

De behandeling kan verschillende vormen omvatten. Een van de bekendste is: massage. Hierbij wordt door verschillende handgrepen een therapeutisch doel bereikt. Dat doel kan zijn: pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding.

Daarnaast bestaat fysiotherapie uit oefentherapie of bewegingstherapie. Vroeger bekend onder heilgymnastiek. Ook met oefentherapie zijn verschillende doelen te bereiken, zoals: versterken van spieren, beweeglijk maken van gewrichten en verbetering van de algemene conditie. Een onderdeel van oefentherapie is ook houdingstherapie, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

Specialisaties binnen de fysiotherapie zijn o.a. manuele therapie (zie hieronder)

Buiten de bovenstaande behandelingen maakt de fysiotherapeut ook gebruik van apparatuur: ultra geluid therapie en stroomapparaten zoals Interferentiestroom.

Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met de gewrichten. De pijn kan variëren van mensen die vrijwel invalide zijn tot topsporters die door een blessure niet optimaal kunnen presteren. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken of ziekte.

Manuele Therapie

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vijf jaar.

De therapeuten in onze maatschap zijn allen opgeleid als manueeltherapeut volgens de Stichting Opleiding Manuele Therapie

Volgens deze opleiding is manuele therapie een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van de rug, de nek, van de armen en de benen. In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen.

Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht.

Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueeltherapeut. De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie.

Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training.

Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties ( volksmond ‘kraken’). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:

– hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de
wervelkolom;
– nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;
– rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn;
– lage eventueel met rugklachten, uitstralende pijn naar de benen;
– bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het
bewegen van de nek;
– kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten;

Psychosomatische Fysiotherapie(www.kngf-nfp.nl )

Psychosomatische Fysiotherapie de schakel tussen lichaam en geest.

Psychosomatische Fysiotherapie is door het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapie (KNGF) erkend als een specialisatie.

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van de complexe relatie tussen bewegend functioneren en psychisch functioneren. In de behandeling van lichamelijke klachten zoals o.a. pijn en vermoeidheid, die een relatie hebben met psychosociale problemen. Psychosomatische fysiotherapeuten hebben na hun studie fysiotherapie een drie jarige post HBO opleiding gevolgd, gericht op de behandeling van deze klachten. Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. Veel klachten zijn onbegrepen of medisch niet te verklaren. Maar de patiënt heeft wel last of hij blijft klachten houden. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is in eerste instantie vaak niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden regelmatig eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd.

Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen. Dit kan een gevoel van onbegrip opleveren.De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid bij lichamelijke klachten zoals o.a. pijn en vermoeidheid. Dit kan zijn door spanning, stress, verdriet en/of overbelasting.

Het doel van de therapie is:
Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
Bevorderen van het vertrouwen in het lichamelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed worden.

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines. Het op elkaar afstemmen van behandelplannen vergroot de kans op sneller herstel.
De behandeling kan zowel preventief als curatief gericht zijn.